Pedagog/terapeuta w trakcie procesu certyfikacyjnego – Bożena Boniek – Ziółkowska

Bożena Boniek – Ziółkowska

Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w  tym zespół Aspergera, a także
z dziećmi z rodzin zastępczych. Terapeutka w trakcie certyfikacji z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązanich – TSR – ukończony I i II stopień.

Ukończyłam studia magisterskie z Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej z Resocjalizacją, a także liczne szkolenia dotyczące pracy z traumą dzieci i młodzieży. Odbywałam praktyki w Sądzie Rejonowym w Słupsku w wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Przez 15 lat współpracowałam
z Rodzinnym Domem Dziecka w ramach udzielania pomocy i wsparcia w wychowywaniu przebywających tam dzieci. Udzielałam również pomocy terapeutycznej z zakresu terapii krótkoterminowej – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – TSR.

Na co dzień, od 10 lat, jestem nauczycielką w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym
w Słupsku, w którym prowadzę, wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami, pracę opiekuńczą oraz wychowawczo – dydaktyczną nad dziećmi w normie i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Współpracuję również z Fundacją Latorośl – wspierającą dzieci
i młodzież z pieczy zastępczej lub zagrożone wykluczeniem, a także osoby z niepełnosprawnościami, aby  miały szansę na kompleksowy rozwój, dzięki dostępowi do ciekawych zajęć, stworzeniu im możliwości odkrycia i realizacji pasji, wsparciu w budowaniu poczucia własnej wartości.