Psycholog Anna Mróz- o mnie :)

Jestem dyplomowanym psychologiem, psychoterapeutą w procesie certyfikacji szkolenia organizowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, atestowanego
przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam także studia podyplomowe – Psychologia kliniczna.

Ponadto, jestem w drodze do uzyskania certyfikatu z zakresu Psychotraumatologii
oraz Terapeuty BSFT – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Prowadzę konsultacje psychologiczne, konsultacje okołorozwodowe, psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz dzieci od 12 roku życia i młodzieży. Udzielam wsparcia i prowadzę warsztaty rozwoju psychospołecznego.

W swojej praktyce koncentruje się na indywidualnych potrzebach pacjenta oraz na jego preferowanej przyszłości. Specjalizuję się w podejściu krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniach (BSFT). Wierzę, że rozmowy pełne otwartości, empatii i dające poczucie bezpieczeństwa otwierają klienta na nowości, na poznanie szerszych perspektyw i wydobycie jego potrzeb oraz mocnych stron,
co pozwala zbliżyć się klientowi do osiągnięcia swojego celu.                                      
Zapraszam zatem na wspólne rozmowy, które uczynią zmianę, ku preferowanej przyszłości.

Uwaga! Oferuję także wizyty domowe.

Specjalizuję się zarówno w indywidualnej pracy z klientem, jak i w terapii rodzin.

Początkowo doświadczenie zdobywałam odbywając praktyki i staże: na Oddziale Dziecięco – Młodzieżowym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku., Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim
oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Posiadam niemalże 10 letnie zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Przez ponad 9 lat związana byłam z renomowanym Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, gdzie zdobywałam doświadczenie w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych,
w Wielospecjalistycznym Ośrodku Dziennym Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego oraz w Środowiskowej Opiece Paliatywnej. Posiadam także kilkuletnie doświadczenie w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Przez 5 lat należałam do Zespołu Leczenia Środowiskowego. Posiadam doświadczenie przy różnorodnych projektach współfinansowanych ze środków UE oraz w pracy z różnymi instytucjami min.: Centra Integracji Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Od kilku lat zawodowo związana jestem z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej i różnymi jej podmiotami.
Mam doświadczenie w pracy terapeutycznej w szerokim spektrum działania, zarówno podczas spotkań indywidualnych, par, jak i warsztatów grupowych: praca z rodzinami zastępczymi, rodzinami biologicznymi, osobami wykluczonymi społecznie, trwale bezrobotnymi, z osobami cierpiącymi
z powodu zaburzeń i chorób psychicznych, jak i z osobami zdrowymi w różnego rodzaju kryzysach